انواع تبلیغات از نظر هدف

انواع تبلیغات از نظر هدف

انواع تبلیغات

 

یکی از سوالات مهم در حوزه تبلیغات، دسته بندی نوع تبلیغ و بررسی انواع تبلیغات می باشد. تبلیغات را می‌توان بر اساس هدف از تبلیغات به سه دسته تقسیم کرد.

هدف از انجام تبلیغات ممکن است آگاه کردن ، متقاعد کردن، یا یادآوری باشد.

آگهی آگاه‌کننده و اطلاع دهنده:

اطلاع‌رسانی درباره محصولی جدید، پیشنهاد استفاده‌های جدیدی از محصول. مطلع کردن بازار درباره تغییر در قیمت، شرح چگونگی کاربرد محصول، توصیف خدمات موجود، تصحیح برداشت‌های غلط و رفع شایعات، کاهش نگرانی و ترس مصرف‌کنندگان و ایجاد تصویری مثبت برای شرکت.

این نوع آگهی هنگامی که محصول جدیدی به بازار معرفی می‌شود و هدف ایجاد تقاضای اولیه است بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ برای مثال در زمانی که کامپیوترهای شخصی به بازار معرفی شد، سازندگان مجبور شدند مشتریان را از مزایای کامپیوتر شخصی و طرق استفاده از آن آگاه کنند.

 

آگهی ترغیب‌کننده:

ایجاد ترجیحات برای مارک مشخص، تشویق به خرید مارک شرکت به جای مارک خریداری‌شده، تغییر استنباط‌های مشتریان از ویژگی‌های محصول، ترغیب مشتریان به خرید امروز به جای فردا و ترغیب مشتریان به پذیرش فروشندگان شرکت در آینده.

این نوع آگهی زمانی که رقابت افزایش می‌یابد و هدف ایجاد تقاضای انتخابی است مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ برای مثال شرکت بنز در آگهی‌های جهانی خود سعی می‌کند مشتریان را متقاعد کند که بنز از ماشین‌های دیگر برتر است. در برخی از کشورها برخی از آگهی‌های ترغیب‌کننده به آگهی‌های تطبیقی- که از طریق آن یک برند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با یک یا چند برند دیگر مقایسه می‌شود – تبدیل شده است. البته استفاده از این نوع آگهی در برخی از کشورها غیرقانونی است و در کشورهای دیگر نیز شرکت‌هایی که از این روش  استفاده می‌کنند، باید بتوانند ادعای خود را ثابت کنند.

 

آگهی یادآوری کننده:

یادآوری این موضوع به مشتریان که محصول ممکن است در آینده نزدیک مورد نیاز باشد. مانند شرکت‌های بیمه، یادآوری محل خرید محصول به مشتریان، تغییر دادن شعبه، محل شرکت یا فروشگاه‌ها؛ یادآوری موقع خرید در زمان‌های خارج از فصل به مشتریان، شامل بعضی از تخفیف‌های فصلی، حراج‌ها و امتیازات، و حفظ یا تداوم ارتباط مشتری با محصول و شرکت.

این نوع آگهی زمانی که محصولی در منحنی عمر خود در مرحله بلوغ قرار می‌گیرد و هدف این است که مصرف‌کنندگان راجع به آن محصول به طور مداوم فکر کنند مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ برای مثال آگهی‌های پرهزینه کوکاکولا در بازارهای مختلف به این دلیل است که به طور مرتب به مشتریان یادآوری کند هنگام مصرف و نیاز، این محصول را فراموش نکنند.در شرکت‌های خدماتی مانند سازمان‌های آموزشی و بیمه و حتی بانک‌ها از این روش استفاده می‌شود.