شایسته سالاری | به اسب های آبی گوش ندهید

به اسب های آبی گوش ندهید

 

شایسته سالاری

اسب های آبی در زمره مرگبارترین و خطرناک ترین حیوانات قرار دارند، این حیوانات بسیار سریع هستند و توانائی آن را دارند که هر دشمنی را که در مسیر آنها قرار می گیرند، خرد و نابود کنند. شایسته سالاری در دهه اخیر علی الخصوص در مباحث مدیریتی و منابع انسانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در واقع اسب های آبی یکی از معضلات مهم در بحث به کارگیری نیروی انسانی ناکارآمد و عدم توجه به شایسته پروری است. برای آشنایی بیشتر با این مقوله مدیریتی با ما همراه باشید.

اسب های آبی در شرکت ها نیز بسیار خطرناک هستند. آنان در شرکت ها در قالب کارکنانی هستند که بیشترین حقوق را دریافت می کنند، اما، زمانی که نوبت به امر تصمیم گیری و میزان کیفیت تصمیمات می رسد، میزان حقوق دریافتی به مسئله ای نامربوط تبدیل شده  و تنها تجربه و سابقه  به عنوان ارزشمندترین  عامل برای تدوین چهارچوب یک استدلال برنده مطرح می گردد.به این نوع شرکت ها با این اسب های آبی ، شرکت های “منصب گرا” اطلاق می شود.

در این سازمان ها قدرت از منصب و مقام نشات می گیرد، نه از شایستگی.

زمانی که از گوش دادن به اسب های آبی دست برمی دارید، شایسته سالاری آغاز می شود. برای ایجاد محیطی شایسته سالارانه باید محیطی با هدف مقابله و حذف اسب های آبی و مشارکت و همراهی با خلاق های باهوش به وجود آید.

مزایای حذف اسب های آبی

۱٫شایسته سالاری به تصمیم گیری های بهتری می انجامد.

۲٫محیطی را به وجود می آورد که در آن همه کارکنان احساس ارزشمند بودن و توانمند بودن می کنند.

۳٫چنین رویکردی، فرهنگ ترس و محیط غیرشفاف و آلوده ای را که مطلوب اسب های آبی است،نابود می کند.

۴٫تعصباتی را که مانع ” عالی بودن ” افراد می شود را از بین می برد.