دانشگاه ها و موسسات آموزشی خارجی

لیست برخی از دانشگاه ها، مدارس کسب و کار و موسسات آموزشی معتبر بین المللی همکار ما:

 

Haaga-Helia University of Applied Sciences (فنلاند)

 

Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE) (فرانسه)

 

Université Paris Nanterre (فرانسه)

 

Université Grenoble Alpes (فرانسه)

پذیرش فرانسه

 

Sustainability Management School (SUMAS) (سوییس)

 

Porto Business School (پرتغال)

پذیرش دانشگاه پرتغال

Russian State Social University (روسیه)

 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (روسیه)