قانون دو پیتزا جف بزوس برای ساختن تیم های بهره ور

قانون دو پیتزا جف بزوس

 

موفقیت جف بزوس

به آخرین تیم بزرگی که با آنها کار کرده اید فکر کنید. آیا بهره ور بوده اند؟ جف بزوس برای شما قانونی جالب و مفید دارد. با ما همراه باشید تا با قانون دو پیتزا بیشتر آشنا شوید.

به آخرین تیم بزرگی که با آنها کار کرده اید فکر کنید. آیا بهره ور بوده اند؟

یا آیا گروه شما از ناسازگاری اجتماعی رنج می برد –آفت مدرنی که “شخص دیگری اگر من این کار را انجام ندهم، شخصی دیگری هست که این کار را انجام دهد؟”

یا اینکه وقتی تلاش کردید کاری انجام دهید ، مدام فعالیت ها را به یکدیگر تفویض کرده باشید؟ تیم های بزرگ اغلب اینگونه کار می کنند.

حال به آخرین تیم توانمند و کارائی  که کار کرده اید فکر کنید ، جایی که تعاملات اجتماعی در حین و بعد از انجام فعالیت ها مشترک بودند  و بیشتر افراد از کار و همکاران خود لذت می بردند. من می خواهم شرط بندی کنم که تیم بسیار اثربخش و کارآمدی بوده است ، به خصوص اگر تیم از مدیریتی باثبات و قدرتمند برخوردار بوده  که آن را به بهترین شکل ممکن هدایت کرده باشد.

به عنوان یک صاحب کسب و کار کوچک ، اکنون دست شما در پوست گردو است. اگر این مطلب را می خوانید ، یا تیم شما نسبتاً کوچک است یا تعدادی از تیم های کوچکت را هدایت می کنید.

قانون ۲ پیتزای  بزوس

جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون در مقطعی به قانون ۲ پیتزا اشاره می کند. این قانون گروه ها را ملزم می کند که آنقدر کوچک باشند که همه اعضاء آن تیم ها با دو پیتزا سیر شوند.

گروه های کوچک:

۱٫بیشتر از گروه های بزرگ کار می کنند.

۲٫زمان کمتری را برای فعالیت های مغایر با اهداف سازمانی انجام می دهند.

۳٫نگرانی و استرس کمتری را درباره اینکه چه کسی برنده خواهد شد به گروه منتقل می کنند.

۴٫شبیه یک خانواده می باشند.

۵٫به هنگام مشاجره و در زمان شکنندگی به راحتی می توانند خود را جمع و جور کرده و خود را اصلاح کنند.

۶٫تمایل دارند با محصولات شان بزرگتر شوند.

نکته مدیریتی

در مورد آن فکر کنید یک گروه کوچک که دو پیتزا را در اطراف یک میز کنفرانس می خورند ، از تعامل اجتماعی نزدیکی برخوردار هستند. با تمامی این اوصافف همه گروه های کوچک نیازمند آن هستند که توسط گروه های بزرگتری مدیریت و هدایت شوند، به شرط آنکه، این گروه ها اجازه دهند گروه های کوچکتر فعالیت هایشان را بر روی دستاوردهای سازمان با آزادی عمل بیشتری انجام دهند.در یک سازمان روبه رشد به هر دو گروه نیاز می باشد.