پنج استراتژی پیشنهادی دارن هاردی برای ریشه کن کردن عادت های بد

پنج استراتژی پیشنهادی دارن هاردی برای ریشه کن کردن عادت های بد

 

دارن هاردی | موفقیت

دارن هاردی بیان می دارد عادت ها در طول زمان فراگرفته می شوند و به همین خاطر می توان آنها را در طول زمان به فراموشی سپرد. اگر می خواهید زندگی تان را به سوی مسیر جدیدی هدایت کنید، باید ابتدا لنگر عادت های بد را بالا بکشید. کلید موفقیت این است که قدرت چرائی تان را افزایش دهید تا به شما کمک کند تا بر لذت و رضایت آنی خود غلبه کنید. دارن هاردی برای رسیدن به این هدف توصیه می کند که برنامه های دقیقی را طراحی کنید و پنج استراتژی را برای ریشه کن کردن عادت های بد به کار برید:

۱) محرک های خود را کشف کنید.

به فهرست عادت های بد خود نگاه کنید. برای هر کدام از این عادت ها که یادداشت کرده اید، مشخص کنید که چه چیزی آنها را تحریک می کند. برای هر عادت چه کسی، چه چیزی، چه جائی و چه وقتی را مشخص کنید.

مشخص نمائید چه موقع عادت های بد به سراغ شما می آیند. ( هنگام رانندگی، قبل از بازبینی عملکردتان، ملاقات با خانواده، در کنفرانس ها، جلسات،و یا مواقعی که باید در زمانی مشخص کاری را به پایان برسانید).

دوباره به دفترچه یادداشت خود مراجعه کنید یا از برگه ریشه کن کردن عادات بد استفاده کنید و محرک عادت های بد را در آن درج کنید. همین عمل ساده به تنهائی می تواند خودآگاهی شما را به صورت تصاعدی بالا ببرد.

۲) خانه را پاک سازی کنید

هر آنچه را که باعث می شود تا عادات بدی را ایجاد و یا عادات بد نهادینه شده را  تکرار کنید، از بین ببرید.

۳) عادات خوب را جایگزین کنید

دوباره به فهرست عادت های بد خود نگاهی بیندازید. چگونه می توان آنها را تغییر داد تا دیگر اینقدر آسیب رسان نباشند؟ آیا می توان آنها را با عادت های سالم و خوب جایگزین نمود؟ می توان همه آنها را یکجا تعویض کرد یا از بین برد؟

۴) آرام شروع کنید

برای بعضی از عادت های  قدیمی و ریشه دار در زندگی تان برداشتن قدم های  کوچک برای ریشه کن کردن عادت ها موثرتر می باشد. ممکن است سالها این عادت اشتباه را انجام داده باشید و پایه های بسیار محکم و ریشه داری را در درون تان ایجاد کرده باشید. هوشمندانه ترین روش این است که برای از بین بردن آنها به خودتان زمان دهید و هر بار فقط یک گام بردارید.

۵) به درونش بجهید

بعضی از اوقات ورود آرام جواب نمی دهد.گاهی باید به درون آن موضوع پرید.همین الان از خودتان بپرسید:” از کجا می توانم آرام شروع کنم و خود را پاسخگو و مسئولیت پذیر بدانم؟و در چه جاهائی باید جهش بزرگ تری داشته باشم؟”

وقتی قرار است عادت بدی را در خانه تغییر بدهید، این استراتژی کمی سخت تر می شود. در زندگی حرفه ای، قدم های بزرگ و یکجا بسیار موثرتر هستند، چه در مورد کسب و کار جدید یا بستن قرارداد با مشتریان جدید، همکاران یا سرمایه گذاران، به آرامی تغییردادن خیلی موثر نیست.

نتیجه

دارن هاردی بیان می دارد تمام چیزهای بد را از زندگی تان حذف نکنید. همه چیز در حد متعادل خوب است. اما چگونه  می توان تشخیص داد که عادت بد بر فرد مسلط شده است؟ بازرسی عادت های بد می تواند راهکاری موثر باشد. اغلب ” روزه عادت های بد بگیرید”.عادتی را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که این عادت همچنان تحت کنترل و تسلط شماست.

تمرین

هر سه ماه یکبار یکی از عادات بد خود را انتخاب کرده و برای سی روز از انجام آن امتناع بورزید.عادتی را انتخاب کنید که در حد اعتدال انجام می دهید ولی مطمئن هستید که شما را از رسیدن به بهترین هایتان منع می کند.سپس وارد روزه سی روزه شوید. اگر دیدید ترک کردن آن عادت در دوره سی روزه خیلی دشوار است، عادتی را یافته اید که ارزش حذف کردن از زندگی تان را دارد.