گفتگوی باکتریها! (سخنرانی Ted)

گفتگوی باکتریها! (سخنرانی Ted)

گفتگوی باکتریها

نتایج مطالعات بیولوژیست مولکولی دانشگاه پرینستون نشان می دهد این ارگانیزمهای تک سلولی در حال حضور و غیاب کردن یکدیگر هستند. هر یک از مکالمات آنها با این هدف زمزمه می شوند که باکتری ها قبل از آغاز حمله به ارگانیزم میزبان خود که می تواند بدن شما باشد، دریابند چند نمونه از گونه های آنها در موقعیت حاضرند.

به گفته “باسلر” باکتری ها بسیار کوچکتر از چیزی هستند که بتوانند به صورت انفرادی تاثیری بر محیط اطراف خود داشته باشند. از این رو این ضعف را با افزودن به تعداد خود جبران می کنند. در حالی که بدن هر یک از ما از تریلیونها سلول انسانی تشکیل شده است نقش میزبان ۱۰ تریلیون سلول باکتری را نیز به عهده دارد که بر روی پوست و یا در درون اندامهای انسان ساکنند.

در حالی که تمامی این باکتری ها برای بدن انسان مضر نیستند، برخی از آنها مهاجمانی هستند که می توانند به بدن انسان آسیب وارد آورند. در صورت انبوه شدن گونه های خاصی از آنها برای مثال باکتری های وبا احتیاط کنید زیرا در این زمان زمزمه های باکتری ها به حمله ای هماهنگ تبدیل خواهد شد زیرا باکتری های وبا در حجم زیاد به صورت همزمان آغاز به آزاد سازی سم می کنند.

جوامع باکتریایی از زبان شیمی برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. به بیانی دیگر این موجودات با آزادسازی مولکولهایی کوچک با قابلیت ردیابی توسط گیرنده های ویژه در بدن دیگر باکتری ها در محیط اطراف با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. زمانی که تعداد مولکولهای فرستنده سیگنال به حداکثر خود برسد هر یک از باکتری ها می دانند که تعداد آنها برای انجام فعالیتی جدید به حد مناسب رسیده است. پدیده ای که به درک حد نصاب شهرت دارد.

“بانی باسلر” بیولوژیست دانشگاه پرینستون روزهای متعددی را برای استراق سمع گفتگوهای باکتریها با یکدیگر سپری کرده و آنچه از مکالمات آنها به دست آورده نشان می دهد آنها دائما در حال خواندن لیست حضور و غیاب هستند.

 

برای پخش ویدئو Ted روی دکمه play کلیک کنید!

 

بر اساس گزارش لایو ساینس، دانشمندان با کمک نتایج این مطالعات قادر خواهند بود نسل جدیدی از آنتی بیوتیکها را با توانایی متوقف کردن پدیده درک حد نصاب در باکتری های به وجود آورده و از شیوع بیماری هایی مانند وبا جلوگیری کنند. چنین داروهایی در واقع به واسطه غیر فعال کردن توانایی سخن گفتن و شنیدن در میان باکتری ها، آگاهی آنها را نسبت به محیط اطرافشان از بین خواهد برد.

 

برای دانلود فیلم کلیک کنید: