کتاب معمای چین + دانلود PDF رایگان

کتاب معمای چین

دانلود کتاب معمای چین

دانلود کتاب معمای چین

 

برتری اقتصاد چین اکنون هم بر جهانیان ثابت شده است. چین دارای دومین اقتصاد در جهان و سومین کشور پهناور دنیا پس از روسیه و کاناداست که تقریبا با ۱۴ کشور دارای مرز مشترک زمینی و با ۶ کشور دارای مرز آبی مشترک است. این کشور با مساحتی بیش از ۹ میلیون کیلومتر مربع دارای بیش از ۵ هزار جزیره پراکنده در قلمرو دریائی خود است که مساحت کل آنها ۸۰ هزار کیلومتر مربع و طول ساحلی آنها ۱۴ هزار کیلومتر است. اقتصاد ۱۴ تریلیون دلاری این کشور آیند های را نوید میدهد که در آن چین میتواند به یکی از بازیگران و معماران اصلی اقتصاد و سیاست در جهان تبدیل شود. اگر چند دهه پیش ۵ کشور چین را به عنوان یک طرف تجاری به رسمیت می شناختند اکنون بیش از ۱۰۰ کشور چین را به عنوان یک شریک تجاری مهم مینگرند. نفوذ این کشور در اقصی نقاط دنیا دیده میشود.

چینیها در راستای دور زدن کشورهای غربی مبادرت به تأسیس بانک توسعه زیرساختی آسیا کرده اند که در IMF نقش صندوق بین المللی پول را برای کشورهای آسیایی و غیر آسیایی ایفا می کند. اگر اعطای وام های خود شرایط خاصی را لحاظ م یکند تا بازگشت پولش تضمین شود اما چین هیچ پیش شرطی را برای اعطای وام تعیین نم یکند. نویسندگان این کتاب قرن ۲۱ را قرن چین می دانند؛ قرنی که در آن این اژدهای آسیایی از خواب چند صد ساله برخاسته، دوران تحقیر را پشت سر گذاشته و پا در عصر عظمت گذارده است. اگر تا چند دهه پیش، این کشور در بازیهای جهانی بازیگر چندانی به حساب نمی آمد اما شرایط به گونه ای رقم خورده که چین دیگر قابل چشم پوشی نباشد.

این کشور در بسیاری از تحولات و پروند ههای جهانی نقشی برجسته دارد و بر اساس بسیاری از آمارها، شانه به شانه آمریکا در حال حرکت است. هر جا ایالات متحده کنار میکشد، چین جای این کشور را پر م یکند. به هر روی، تردیدی نیست که چین یکی از قدرت های بزرگ جهانی است و موتور محرکه اقتصاد جهان. به نظر می رسد قرن ۲۱ قرن پوست اندازی قدرت هاست. احتمالا یک گذار قدرتی از غرب به شرق صورت خواهد گرفت و این بار شرق به رهبری چین سردمدار قدرت در جهان خواهد شد.

الگوی چین خواه ناخواه برای کشور ما نیز مورد بحث و نقد بوده است. درسا لهای اخیر در میان برخی از مسئولان و سیاستمداران، الگوی توسعه چینی برای ایران مطرح شده است. فارغ از اینکه این نسخه چقدر برای ایران عملی باشد، شناخت چین، الگوی توسعه آن و پیش بینی تحولات آینده اش، پیش نیاز مباحثات دیگر است. مجموعه ای که پیش رو دارید متشکل از مجموعه مقالاتی است که از سوی برخی اندیشکد ههای برجسته جهانی تهیه شده است.

کتاب معمای چین