نوار پیشرفت

پیش فرض

طراح گرافیک 50%
طراح گرافیک 70%
توسعه دهنده وب 85%
توسعه دهنده وب 65%
طراح وب 47%
طراح وب 33%

شورت کد

[bsg_progress percentage="50" striped="no" animated="no"]LABEL[/bsg_progress]

متفاوت

طراح گرافیک 50%
طراح گرافیک 70%
توسعه دهنده وب 85%
توسعه دهنده وب 65%
طراح وب 47%
طراح وب 33%

شورت کد

[bsg_progress percentage="50" striped="yes" animated="no"]LABEL[/bsg_progress]

متحرک

طراح گرافیک 50%
طراح گرافیک 70%
توسعه دهنده وب 85%
توسعه دهنده وب 65%
طراح وب 47%
طراح وب 33%

شورت کد

[bsg_progress percentage="50" animated="yes"]LABEL[/bsg_progress]