آموزش پرسنال برندینگ

پرسنال برندینگ چیست؟ اقدام اساسی ما در این مقاله مربوط به پرسنال برندینگ ، تعریف کلمه “برند” است. بسیاری از شرکت ها و کمپین ها فکر می کنند دو کلمه “برند” و “آرم” مشابه هستند ولی این نگرش نادرست نسبت به تعریف “برند” است. با وجود امکان کپی برداری شرکت های دیگر از محصولات و…