امنیت سایبری

پنج روند اینترنت اشیا در سال ۲۰۲۱ ثابت شده که سال ۲۰۲۰ سالی پر تلاطم برای همه بود و صنعت فناوری نیز از این موضوع مبرا نیست. شرکت های فناوری تلاش کرده­اند تا نوآوری­ هایی ارائه دهند که به ما کمک می‌کنند به عنوان یک جامعه با توجه به تمام تنظیماتی که ما مجبور به…