تبلیغات خلاقانه

مقدمات تدوین پلن بازاریابی – قسمت سوم     در این جلسه قصد داریم قوانینی که به اجرایی کردن پلن مارکتینگ و ساده سازی آن کمک می کند اشاره کنیم. قانون ۳:   مقدمات تهیه پلن مارکتینگ را در جلسه گذشته مرور کردیم. همچنین در جلسه گذشته اشاره کردیم همه چیز از جمله موضوع، داستان…