تعصبات ناخودآگاه

کاهش اثرات پاندمی کرونا و توصیه هایی برای کارفرمایان ممکن است سال­ها طول بکشد تا بتوانیم پیامدهای کامل کرونا را در جامعه و محل کار خود درک کنیم. با اینکه هنوز در حال یادگیری درباره این بیماری همه گیر هستیم، هر یک از ما مجبور شده ایم برای واکنش به آن زندگی روزمره خود را…