توانایی_سخنرانی

مدیریت اضطراب و استرس در سخنرانی ۱. تمرین، تمرین و تمرین مدیریت اضطراب و استرس در سخنرانی از مهم ترین مسائل و دغدغه های سخنرانان و مدیران می باشد. یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌هایی که مردم در مورد سخنرانی دارند این است که دیگران صدایشان را چگونه می‌شنوند. ساده‌ترین راهِ غلبه بر این نگرانی، تمرین زیاد…