خود واقعی تان باشید

چگونه رابطه آنلاین را به رابطه معنادار تبدیل کنیم؟ تکنولوژی مشارکت با مردم را به صورت آنلاین آسان کرده است. شما با کسی در “لینکدین” یک مبادله ی بلند مدت دارید و شاید احساس کنید که دوستی پیدا کرده اید. داشتن یک شبکه ی آنلاین وسیع مزایایی دارد اما حقیقت این است که شما ادامه…