رابطه معنادار

چگونه رابطه آنلاین را به رابطه معنادار تبدیل کنیم؟ تکنولوژی مشارکت با مردم را به صورت آنلاین آسان کرده است. شما با کسی در “لینکدین” یک مبادله ی بلند مدت دارید و شاید احساس کنید که دوستی پیدا کرده اید. داشتن یک شبکه ی آنلاین وسیع مزایایی دارد اما حقیقت این است که شما ادامه…