راهکارهای تجاری

برندسازی کسب و کارهای کوچک در دوران کرونا پاملا باربا از کودکی در خانواده‌ای بزرگ شده است که  صاحب کسب و کار خود هستند. بزرگ‌ترین درسی که این کارفرمایان آموخته‌اند، تغییر کردن به روش‌های هوشمندانه است. روش هایی که به برندسازی کسب و کارهای کوچک در دوران کرونا کمک می کند.   باربا می‌گوید: «من…