سازمان_دهی

تشکیل جلسات گروهی در سازمان چه مزایایی برای سازمان دارد؟ ارتباطات سازمانی امروزه گزینه‌های ارتباطی بسیاری برای جلسات گروهی در اختیار داریم، از جمله تلفن، فکس، ایمیل، پیامک، شبکه‌های اجتماعی و غیره؛ و گاهی اوقات به نظر می‌رسد که بساط جلسات سنتیِ رو در رو و حضوری در حال برچیده شدن است. سناریوی زیر برایتان…