سفر در آینده

سفر در ۱۰۰ سال آینده چه تغییری خواهد کرد؟! سفرهای ۱۰۰ سال آینده برای اینکه بتوانید سفرهای ۱۰۰ سال آینده را تصور کنید باید کمی قوه تخیل خود را بالا ببرید. بسیاری از دانشمندان پیش بینی می کنند که تا ۸۳ سال دیگر یعنی تا قرن بعدی سفر در زمان نه تنها امکان پذیر شده…