سوالات مهم مصاحبه شغلی

مصاحبه شغلی و سوالات هوشمندانه من اخیرا یک شغل جدید را شروع کرده ام. من یک کارمند ارشد تازه وارد در یک شرکت شگفت انگیز هستم. در هفته اول حضورم یک جلسه در مورد سوالات مصاحبه داشتیم . چه سوال هایی خوب و کدام ها در مصاحبه شغلی نامناسب هستند؟   استخدام کنندگان بر این…