صنعت زیبایی

برندسازی صنعت زیبایی با کتاب برند زیبایی خودتو بساز کتاب برند زیبایی خودتو بساز ترجمه دکتر سید محمد مهاجر و خانم نادیا نوائیان دانش آموخته دوره MBA با عنوان اصلی Build your beauty brand نوشته Holly I. Hall با موضوع برندسازی صنعت زیبایی و به همت انتشارات ذهن آگاه منتشر شد. در این کتاب ۹۰…