فاصله گیری اجتماعی اجباری

روندهای برتر بازار در دوران کرونا اقتصاد آمریکا و بازار کار یک رکود بسیار غیر معمول را تجربه می‌کنند. (گرچه به طور کلی اقتصاد دنیا تحت تاثیر این پاندمی قرار گرفته و بازارهای متعددی را دچار رکود کرده است.) با ادامه خروج از بحران کرونا، در این مقاله روندهای برتر بازار در دوران کرونا که…