وارن بافت چین

ثروتمندان ناپدید شده کجا هستند؟ اخبار ناپدید شدن جک ما، بنیانگذار علی‌بابا از دید عموم، گمانه‌زنی‌های داغ را در رسانه‌های اجتماعی در روزهای اخیر برانگیخته است. محل کار این کارآفرین میلیاردر نامشخص است و علی‌بابا نیز راجع به آن اظهارنظر خاصی نکرده است. پیش از این آخرین بازدید عمومی ثروتمندترین فرد چین، جک ما در…