پاندمی ویروسی

مشاغل خانگی چگونه در شرایط بحرانی میلیاردر شدند دفاتر انفرادی خانوادگی، شرکت‌های مالی که برای کنترل دارایی‌های ثروتمندترین جهان تاسیس شده‌اند، در طی پاندمی ویروسی، پول خوبی به دست آورده‌اند. براساس گزارش دفتر خانواده جهانی یو.اس.پی، بیش از سه چهارم (‏۷۶ درصد) دفاتر تک‌نفره گفتند که موجودی آن‌ها در سال جاری در راستای یا بالاتر…