پلنگ سیاه والت دیزنی

حرکت از فقر مطلق به سمت ثروت میلیاردی ​​​​تایلر پری لباس سیاه به تن دارد، اما به خاطر شوک ماسک سفید، همانطور که یک گروه دوازده نفره را در صحنه‌ای برای فیلم کمدی سیستاس کارگردانی می‌کند، می‌گوید: «اینجا خیلی گرم است.» سال گذشته، پری ممکن است از تیراندازی در آفتاب ماه جولای آتلانتا اجتناب کرده…