پنت هاوس برج ترامپ

ترامپ و ویروس کرونا چگونه ویروس کرونا یک میلیارد دلار به دارایی های ترامپ ضرر زد! ترامپ و ویروس کرونا و نحوه برخورد او چه در عرصه سیاست و چه در عرصه تجارت موضوع جالبی است که در دوران پاندمی کرونا بسیار مورد توجه رسانه ها و مردم دنیا قرار گرفته است. ترامپ که از…