کتاب پرسونال برندینگ

دکتر مهاجر و کتب تالیفی و ترجمه دکتر سید‌‌محمد مهاجر مدرس و مشاور در حوزه بازاریابی و مدیریت برند است که بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس و پژوهش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در داخل و خارج کشور داشته و هم اکنون مدیرعامل و موسس گروه بین المللی برندآفرین و رییس موسسه…