کسب و کار جدید

چگونه دیگر کارآفرین نباشیم ؟! همانطور که می دانید تب کارآفرینی دنیا و مخصوصا کشور ما را به شدت فرا گرفته است. چه بسا افراد پیر و علی الخصوص جوان به امید رسیدن به قله های موفقیت وارد فضای کسب و کار شده و پس از شکست نه راه پس دارند و نه راه پیش!…