یک میلیارد دلاری

شرکت RH یکی از غول های لوکس آینده خرده فروش مبلمان لوکس – که قبلاً با نام سخت افزار ترمیم شناخته می شد – اقدامات کاهش هزینه ای را انجام داد. با ورود ویروس کرونا در سراسر آمریکا، تعطیلی بسیاری از کشورها، خرده‌فروشی مبلمان لوکس RH که قبلاً با نام بازآرایی افزار بازیابی شناخته می‌شد،…